KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
EWALD MACIERZYŃSKI
KANCELARIA KOMORNICZA NR III W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
KANCELARIA
KANCELARIA KOMORNICZA NR III W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
„Moim celem, jako komornika jest realizacja treści tytułu wykonawczego, tzn. zaspokojenie roszczeń wierzyciela stwierdzonych we właściwym tytule wykonawczym”
Komornik Sądowy
Ewald Macierzyński
„ Zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości do *:
- wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne;
- zabezpieczenia roszczeń;
- wykonywania innych tytułów wykonawczych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności*;
- sporządzania protokołu stanu faktycznego;
Ustawodawca, poza wyżej wymanionymi uprawnieniami wskazał, iż mam prawo do:
- doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
- sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej ceny;
- weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu elektronicznym. "
* art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 ze zm.)
WNIOSKI
WNIOSKI PLIKI DO POBRANIA
Wniosek Ogólny
plik *odt
Wniosek KM
plik *odt
Wniosek KMP
plik *odt
Wniosek
zabezpieczenie
plik *odt
Wniosek
poszukiwania
plik *odt
Wniosek Ogólny
plik *pdf
Wniosek KM
plik *pdf
Wniosek KMP
plik *pdf
Wniosek
zabezpieczenie
plik *pdf
Wniosek
poszukiwania
plik *pdf
LICYTACJE
LICYTACJE RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
WŁAŚCIWOŚĆ
WŁAŚCIWOŚĆ REJONOWA
Kancelaria Komornika znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim która obejmuje:
KONTAKT
KONTAKT // FORMULARZ KONTAKTOWY // GODZINY URZĘDOWANIA
MAPA DOJAZDU

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Ewalda Macierzyńskiego, Kancelaria Komornicza nr. III, przy ul. Sienkiewicza 16 B, 97-300 Piotrków Trybunalski, w celu przekazywania informacji za pomocą e-mail lub telefonicznie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Ewalda Macierzyńskiego, Kancelaria Komornicza przy Sienkiewicza 16 B, 97-300 Piotrków Trybunalski, w celach i zakresie zgodnymi z realizacją usługi formularzy kontaktowych opisanej w Polityce prywatności, znajdującej się w dziale "informacji" na dole strony jest dobrowolne.
Wiem, że zgodę tą mogę w każdej chwili wycofać lub edytować wysyłając e-mail na adres kancelaria@komornik-macierzynski.pl
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

DANE KONTAKTOWE
Ewald Macierzyński Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Piotrkowie Trybunalskim

Kancelaria Komornicza nr III w Piotrkowie Trybunalskim
NIP: 7681724026, EPU: 2662
Adres: Jarosława Dąbrowskiego 17,
97-300 Piotrków Trybunalski, Polska,
Telefon: (+48) 44 715 50 07
Email: kancelaria@komornik-macierzynski.pl

Konto: BGŻ BNP PARIBAS:
44 1600 1462 1812 5402 0000 0001

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów:

Wtorek: 8:00 - 11:00
Czwartek: 13:00 - 16:00